• GIỚI THIỆU

  Chúng tôi mong muốn mang lại giải pháp tiếp cận cơ hội làm việc toàn cầu bằng phương pháp hiểu bản sắc văn hóa thông qua luyện tập sử dụng ngoại ngữ liên tục và huấn luyện lập trình chuyên sâu

  Đam mê
  Đam mê
  Say mê học tập và thực hành
  Tâm huyết
  Tâm huyết
  Rèn luyện liên tục và tích cực
  Thành công
  Thành công
  Kiến tạo cơ hội toàn cầu
  (Tiếng Việt) ????? ?? ??????? ??

  申し訳ありません、このコンテンツはただ今 ベトナム語 のみです。...

  (Tiếng Việt) Luyện thi JLPT N2

  申し訳ありません、このコンテンツはただ今 ベトナム語 のみです。...

  (Tiếng Việt) Luyện thi JLPT N4

  申し訳ありません、このコンテンツはただ今 ベトナム語 のみです。...

  TIẾNG NHẬT ĐỂ TỒN TẠI Ở NHẬT

  Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and ty ...

  (Tiếng Việt) ? Global Abilities Đà Nẵng trân trọng thông báo 2 lớp học tiếng Nhật KHAI GIẢNG THÁNG 7 năm nay! ?

  申し訳ありません、このコンテンツはただ今 ベトナム語 のみです。...

  (Tiếng Việt) Giáo viên lớp Luyện nghe tiếng Nhật

  申し訳ありません、このコンテンツはただ今 ベトナム語 のみです。...

  (Tiếng Việt) Giáo viên lớp Đàm thoại phản xạ tiếng Nhật

  申し訳ありません、このコンテンツはただ今 ベトナム語 のみです。...