• (Tiếng Việt) Luyện thi JLPT N4

  (Tiếng Việt) Luyện thi JLPT N4

  Ngày bắt đầu :

  22/7/2019

  4,5 tháng

  Thời gian :

  18:00 - 21:00

  Thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu

  Học phí :

  700.000/tháng

  10 ~ 15

  Địa chỉ :

  Tầng 10, Toà nhà Thông tấn xã Việt Nam, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

  申し訳ありません、このコンテンツはただ今 ベトナム語 のみです。

  (Tiếng Việt) Tiếng Nhật dành cho mọi người

  – Giảng viên:
  ?‍? Thầy Ozawa Shinichiro
  ?‍? Cô Nguyễn Thị Hoàng Ân

  Bắt đầu vào ngày 22/7 với 2 tuần học miễn phí: Học bảng chữ cái, chào hỏi thông thường.
  Lộ trình 4 tháng rưỡi.
  Quy mô 10 ~ 15 học viên

  ? Lịch học: 18:00 – 21:00 thứ Hai, thứ Tư và thứ Sáu.
  – Học phí 700.000 VND/tháng

  – Giảng viên:
  ?‍? Thầy Ozawa Shinichiro
  ?‍? Cô Nguyễn Thị Hoàng Ân

  Bắt đầu vào ngày 22/7 với 2 tuần học miễn phí: Học bảng chữ cái, chào hỏi thông thường.
  Lộ trình 4 tháng rưỡi.
  Quy mô 10 ~ 15 học viên

  ? Lịch học: 18:00 – 21:00 thứ Hai, thứ Tư và thứ Sáu.
  – Học phí 700.000 VND/tháng

  – Giảng viên:
  ?‍? Thầy Ozawa Shinichiro
  ?‍? Cô Nguyễn Thị Hoàng Ân

  Bắt đầu vào ngày 22/7 với 2 tuần học miễn phí: Học bảng chữ cái, chào hỏi thông thường.
  Lộ trình 4 tháng rưỡi.
  Quy mô 10 ~ 15 học viên

  ? Lịch học: 18:00 – 21:00 thứ Hai, thứ Tư và thứ Sáu.
  – Học phí 700.000 VND/tháng

  – Giảng viên:
  ?‍? Thầy Ozawa Shinichiro
  ?‍? Cô Nguyễn Thị Hoàng Ân

  Bắt đầu vào ngày 22/7 với 2 tuần học miễn phí: Học bảng chữ cái, chào hỏi thông thường.
  Lộ trình 4 tháng rưỡi.
  Quy mô 10 ~ 15 học viên

  ? Lịch học: 18:00 – 21:00 thứ Hai, thứ Tư và thứ Sáu.
  – Học phí 700.000 VND/tháng

  Khóa học khác