• TIẾNG NHẬT ĐỂ TỒN TẠI Ở NHẬT

  TIẾNG NHẬT ĐỂ TỒN TẠI Ở NHẬT

  Ngày bắt đầu :

  02/01/2019

  1 tháng

  Thời gian :

  18:00 - 19:30

  Thứ Hai - Tư - Sáu

  Học phí :

  Miễn phí

  10-15 học viên

  Địa chỉ :

  10F, TTXVN, 81 Quang Trung Street, Hai Chau 1 Ward, Hai Chau District, Da Nang City, Viet Nam

  Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

  Why do we use it?

  It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using ‘Content here, content here’, making it look like readable English. Many desktop publishing packages and web page editors now use Lorem Ipsum as their default model text, and a search for ‘lorem ipsum’ will uncover many web sites still in their infancy. Various versions have evolved over the years, sometimes by accident, sometimes on purpose (injected humour and the like).

   

  Where does it come from?

  Contrary to popular belief, Lorem Ipsum is not simply random text. It has roots in a piece of classical Latin literature from 45 BC, making it over 2000 years old. Richard McClintock, a Latin professor at Hampden-Sydney College in Virginia, looked up one of the more obscure Latin words, consectetur, from a Lorem Ipsum passage, and going through the cites of the word in classical literature, discovered the undoubtable source. Lorem Ipsum comes from sections 1.10.32 and 1.10.33 of “de Finibus Bonorum et Malorum” (The Extremes of Good and Evil) by Cicero, written in 45 BC. This book is a treatise on the theory of ethics, very popular during the Renaissance. The first line of Lorem Ipsum, “Lorem ipsum dolor sit amet..”, comes from a line in section 1.10.32.

  (Tiếng Việt) – Đã đạt trình độ tương đương N3 trở lên

  – Yêu cầu yêu người Nhật và tôn trọng văn hóa người Nhật

  (Tiếng Việt) – Giáo trình được biên soạn từ những kinh nghiệm đúc kết qua nhiều năm làm việc tại các công ty Nhật đáp ứng nhu cầu “Học để làm việc”.

  – Giáo viên đứng lớp là người NHẬT. Thật tuyệt vời để luyện nói với người bản xứ, lại còn được học về văn hoá và giao tiếp kinh doanh của người Nhật.

  – Lớp học chỉ 10 – 15 học viên giúp bạn luyện tập với giáo viên tốt hơn. Học 100% bằng Tiếng Nhật.

  – Phòng học được set-up tiên tiến với đầy đủ điều kiện hỗ trợ lớp học hiệu quả.

  – Tất cả được đầu tư, chuẩn bị kỹ lưỡng, chỉ cần bạn đã có nền tảng tương đương N3 và dành thời gian cho chúng tôi, mọi việc còn lại cứ để GLOBAL ABILITIES lo.

  – Chúng tôi cam kết giúp bạn đầy đủ kỷ năng để sống và làm việc tại Nhật một cách chủ động, tự tin nhất.

  ?? Còn chần chờ gì nữa mà không nhanh tay đăng ký khóa học TIẾNG NHẬT ĐỂ TỒN TẠI Ở NHẬT tại GLOBAL ABILITIES.

  Khóa học khác