• Khóa học đang diễn ra

  ????? ?? ??????? ??

  ?? ????? ?? ??????? ?? ? ? TUYỂN SINH ? Dành cho những học viên có quyết tâm thi...

  Luyện thi JLPT N2

  ? Global Abilities Đà Nẵng trân trọng thông báo 2 lớp học tiếng Nhật KHAI GIẢNG THÁNG 7 năm...

  Luyện thi JLPT N4

  ? Global Abilities Đà Nẵng trân trọng thông báo 2 lớp học tiếng Nhật KHAI GIẢNG THÁNG 7 năm...

  TIẾNG NHẬT ĐỂ TỒN TẠI Ở NHẬT – 01

  BUSINESS & LIFE MANNER IN JAPAN – 01 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀???⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Chúng tôi gọi khóa học này là “TIẾNG NHẬT ĐỂ...