Thông báo

? Global Abilities Đà Nẵng trân trọng thông báo 2 lớp học tiếng Nhật KHAI GIẢNG THÁNG 7 năm nay! ?

? Global Abilities Đà Nẵng trân trọng thông báo 2 lớp học tiếng Nhật KHAI GIẢNG THÁNG 7 năm nay! ?

10/07/2019

? Global Abilities Đà Nẵng trân trọng thông báo 2 lớp học tiếng Nhật KHAI GIẢNG THÁNG 7 năm nay! ? ?? Tiếng Nhật luyện thi JPLT N4 (Dành cho người mới bắt đầu) ?? Tiếng Nhật luyện thi JPLT N2 (Từ trình độ N3 hoặc xấp xỉ N3)...